Αντλίες Θερμότητας

Monoblock/Compact & Διαιρούμενου τύπου split.

Οι αντλίες θερμότητας είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τη δυνατότητα να θερμαίνει ή να ψύχει ένα χώρο χρησιμοποιώντας τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τεχνικά μιλώντας η αντλία απορροφά τη θερμότητα ενός περιβάλλοντος και την εναλλάσσει μέσω ενός υδραυλικού συστήματος νερού με κάποιο άλλο δωμάτιο, αναλόγως των συνθηκών και των αναγκών που υπάρχουν στον εκάστοτε χώρο.

Οι αντλίες θερμότητας απαρτίζονται από τα εξής μέρη:

  • Το συμπιεστή
  • Τον ατμοποιητή
  • Το μηχανισμό αντιστροφής
  • Τους αυτοματισμούς
  • Την ηλεκτρική αντίσταση

Σε αυτό το σημείο είναι καλό να αναφερθεί πως οι αντλίες θερμότητας διεξάγουν μόνο ψυκτικό κύκλο καθώς δεν υφίσταται θερμικός. Οι δύο βασικές κατηγορίες είναι οι monoblock/compact και οι διαιρούμενου τύπου split.


Monoblock ή Compact.

H συγκεκριμένη εγκατάσταση απαρτίζεται από μία εξωτερική μονάδα στην οποία περιλαμβάνεται και το υδραυλικό συγκρότημα, ώστε να απορροφά άμεσα ενέργεια από το περιβάλλον.


Διαιρούμενου τύπου split.

Σε αυτόν τον τύπο υπάρχει μια εξωτερική και μια εσωτερική μονάδα. Η εξωτερική απορροφά ενέργεια από το περιβάλλον, ενώ η εσωτερική ως υδραυλικό συγκρότημα θα συνδεθεί με τις υδραυλικές σωληνώσεις θέρμανσης.

Και τα 2 συστήματα θέρμανσης που αναφέρθηκαν μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε νέα όσο και σε παλιότερα κτήρια, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με τα υπάρχοντα θερμαντικά συστήματα.

Το προσωπικό της Energy Saving στην Αθήνα, έχοντας τεράστια πείρα στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας πραγματοποιεί την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, άμεσα και με υπευθυνότητα, για την κάλυψη όλων των αναγκών και την ελαχιστοποίηση του κόστους θέρμανσης.

parallax background

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Energy Saving για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε σχετικά με την τοποθέτηση και εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.