Συντηρήσεις Λεβητοστασίων

Προφυλάξτε τα μηχανήματά σας από βλάβες ή φθορές

Στην Energy Saving πραγματοποιούμε συντηρήσεις λεβητοστασίων με μέγιστο επαγγελματισμό, προσοχή στη λεπτομέρεια και προσιτές τιμές. Διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να φροντίσουμε για τη σωστή λειτουργία πιεστικών καυστήρων πετρελαίου ή φυσικού αερίου και λεβητών φυσικού αερίου συμπύκνωσης.

Έχοντας πάντα ως πρωταρχικό μέλημα την υψηλή ικανοποίηση των πελατών μας και την παροχή υπηρεσιών κορυφαίων προδιαγραφών, αξιοποιούμε, αποκλειστικά, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα, όπως επίσης και τεχνικό προσωπικό που διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις και ακολουθεί όλα τα πρότυπα κανονισμών και ασφαλείας.

Συντηρήσεις Λεβητοστασίων | Energy Saving

Οι τακτικές συντηρήσεις λεβητοστασίων θα εξασφαλίσουν τη σωστή ρύθμιση και τον πλήρη έλεγχο των συστημάτων καύσης, ούτως ώστε το σύστημα να είναι σε ετοιμότητα να διαχειριστεί όλες τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

Μετά το πέρας των εργασιών που αναλαμβάνουμε, ο κάθε πελάτης λαμβάνει ένα φύλλο ελέγχου στο οποίο αναφέρονται οι παρακάτω πληροφορίες:


  • Στοιχεία του καταναλωτή και της εγκατάστασης.
  • Θερμοτεχνικά στοιχεία της καύσης.
  • Είδος της συσκευής και λειτουργικά της στοιχεία
  • Παρατηρήσεις (εάν και εφόσον υπάρχουν) που αφορούν στην καταλληλόλητα ή όχι των διατάξεων.
  • Πλήρη στοιχεία του συντηρητή με αριθμό Αδείας αυτού και υπογραφή του

Έχοντας στα χέρια σας τις παραπάνω πληροφορίες γνωρίζετε με κάθε λεπτομέρεια ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της συσκευής σας, ενώ παράλληλα έχετε όλες τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματός σας.

Η Energy Saving στην Αθήνα δεσμεύεται να εφαρμόσει όλες τις διαδικασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών για να προφυλάξει τα μηχανήματά σας από βλάβες ή φθορές, ενώ ταυτόχρονα θα σας προτείνει και ολοκληρωμένα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.


parallax background

Επικοινωνήστε με την εταιρεία Energy Saving για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε σχετικά με τις υπηρεσίες συντήρησης λεβητοστασίων.